Završni rad II ciklusa: produkcijski projekat (teatar, film, TV, institucija kulture) (2016/2017)
(Završni rad II ciklusa: produkcijski projekat (teatar, film, TV, institucija kulture))

Opis za kurs: Završni rad II ciklusa: produkcijski projekat (teatar, film, TV, institucija kulture) za školsku godinu: 2016/2017 za odsjek: II-ciklus-Produkcija